Personvernerklæring

Vi er veldig glade for at du har vist interesse for vår virksomhet. Data beskyttelse er av særlig høy prioritet for behandling av% {edwin_buehler}. Bruken av internettsidene til% {edwin_buehler} er mulig uten noen indikasjon på personopplysninger; men hvis en registrerte ønsker å bruke spesielle Enterprise tjenester via vår hjemmeside, behandling av personopplysninger kan bli nødvendig. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig og det ikke er lovfestet grunnlag for slik behandling, vi vanligvis innhente samtykke fra den registrerte.

Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en datasubjekt, skal alltid være i tråd med EUs PERSONvernForordning (GDPR), og i samsvar med de landsspesifikke personvernbestemmelsene som gjelder for% {edwin_buehler}. Ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen vil bedriften vår informere allmennheten om naturen, omfanget og formålet med personopplysningene vi innhenter, bruker og behandler. Videre er datafag informert, ved hjelp av denne personvernerklæringen, av rettighetene de har krav på.

Som kontrollør har% {edwin_buehler} implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den mest komplette beskyttelsen av personopplysninger som behandles gjennom dette nettstedet. Imidlertid kan Internett-baserte dataoverføringer i prinsippet har sikkerhetshull, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Av denne grunn er alle registrerte fritt til å overføre personlige data til oss via alternative midler, for eksempel via telefon.

1. definisjoner

Databeskyttelseserklæringen for% {edwin_buehler} er basert på begrepene som brukes av EUs lovgivere for adopsjon av EUs PERSONvernForordning (GDPR). Vår personvernerklæring skal være leselig og forståelig for allmennheten, så vel som våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette, vil vi først forklare terminologien som brukes.

I denne databeskyttelseserklæringen bruker vi blant annet følgende begreper:

 • a) personopplysninger

  Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator, for eksempel et navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata, en elektronisk identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for det fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

 • b) registrerte

  Den registrerte er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person, hvis personopplysninger behandles av kontrolleren som er ansvarlig for behandlingen.

 • c) behandling

  Behandling er enhver operasjon eller et sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett av personopplysninger, enten ved automatiserte metoder eller ikke, slik som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring, formidling eller på annen måte gjøre tilgjengelig, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

 • d) begrensning av behandling

  Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense deres behandling i fremtiden.

 • e) profilering

  Profilering betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter vedrørende den naturlige personens ytelse på arbeid, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives et bestemt datasubjekt uten bruk av tilleggsinformasjon, forutsatt at slik tilleggsinformasjon oppbevares separat og er underlagt til tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 • g) kontroller eller kontroller som er ansvarlig for behandlingen

  Kontrolleren eller kontrolleren som er ansvarlig for behandlingen er den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller andre organ som alene eller sammen med andre, bestemmer formål og middel for behandling av personopplysninger; der formål og middel for slik behandling er bestemt av unionen eller medlemsstaten lov, kontrolleren eller bestemte kriterier for sin nominasjon kan være fastsatt av unionen eller medlemsstatene lov.

 • h)-prosessor

  Prosessor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller andre organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolleren.

 • i) mottaker

  Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ, som personopplysningene blir utlevert til, enten en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innen rammene av en bestemt henvendelse i henhold til EUs eller medlemsstatens lovgivning, skal imidlertid ikke betraktes som mottakere. behandlingen av disse opplysningene av disse offentlige myndighetene skal være i samsvar med gjeldende personvernregler i henhold til formålene med behandlingen.

 • j) tredjepart

  Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller organ annet enn den registrerte, kontroller, prosessor og personer som, under direkte autoritet av kontrolleren eller prosessoren, er autorisert til å behandle personopplysninger.

  Uservoice
  For å komme med forslag til nye funksjoner eller ideer, bruker vi følgende tjeneste fra UserVoice, Inc., 121 2nd Street, 4. Stock, San Francisco, CA 94105 uservoice.com
  Detaljer om hvordan du skal håndtere dine data kan bli funnet under følgende link http://uservoice.com/privacy.

  Mailgun
  For å sende deg e-post eller nyhetsbrev, bruker vi mailgun. Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104, mailgun.com
  Detaljer om hvordan du skal håndtere dine data kan bli funnet under følgende link https://www.mailgun.com/privacy-policy.

 • k) samtykke

  Samtykke fra den registrerte er enhver fritt gitt, spesifikk, informert og entydig indikasjon på den registrerte ønsker som han eller hun, ved en erklæring eller ved en klar bekreftende handling, betyr avtale om behandling av personopplysninger knyttet til ham eller henne .

2. navn og adresse på kontrolleren

Kontroller i henhold til EUs PERSONvernForordning (GDPR), andre databeskyttelseslover som gjelder i medlemslandene i den europeiske union og andre bestemmelser knyttet til databeskyttelse, er:

Kontaktadresse

Edwin Bühler
Op de Berg 27
41849 Wassenberg
Tyskland
Phone
www.codex-vinum.de
www.codex-vinum.com
www.vinopedia.de
www.wine-software.net
UstId

3. informasjonskapsler

Internett-sidene til% {edwin_buehler} bruker informasjonskapsler. Cookies er tekstfiler som er lagret i et datasystem via en nettleser.

Mange Internettsider og tjenere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En cookie-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng som Internett-sider og servere kan tilordnes til den bestemte nettleseren der informasjonskapselen ble lagret. Dette gjør besøkte Internett-områder og servere for å skille den enkelte nettleser av dats emne fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike informasjonskapsel-ID-en.

Gjennom bruk av informasjonskapsler, kan% {edwin_buehler} gi brukerne av dette nettstedet med mer brukervennlige tjenester som ikke ville være mulig uten cookie innstillingen.

Ved hjelp av en cookie, informasjon og tilbud på våre nettsider kan optimaliseres med brukeren i tankene. Cookies tillater oss, som tidligere nevnt, å anerkjenne våre nettsider brukere. Hensikten med denne anerkjennelsen er å gjøre det enklere for brukerne å bruke nettstedet vårt. Nettstedet bruker som bruker informasjonskapsler, for eksempel ikke trenger å skrive inn tilgangsdata hver gang nettstedet åpnes, fordi dette er overtatt av nettstedet, og cookie er dermed lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er cookie av en handlekurv i en nettbutikk. Den elektroniske butikken husker artikler som en kunde har plassert i den virtuelle handlekurven via en cookie.

Den registrerte kan, når som helst, hindre innstillingen av cookies via vår nettside ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes, og kan dermed permanent nekte innstillingen av cookies. I tillegg kan allerede angitte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller andre programvareprogrammer. Dette er mulig i alle populære nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, ikke alle funksjoner på nettstedet vårt kan være helt brukbare.

4. innsamling av generelle data og informasjon

Webområdet til% {edwin_buehler} samler inn en serie med generelle data og informasjon når en data emne eller et automatisert system ringer opp webområdet. Denne generelle data og informasjon er lagret i serveren loggfiler. Samlet kan være (1) nettleseren typer og versjoner som brukes, (2) operativsystemet som brukes av tilgang systemet, (3) nettsiden som en tilgang til systemet når vår hjemmeside (såkalte referansene), (4) sub-nettsteder, (5) dato og klokkeslett for tilgang til Internett-område, (6) en Internett-protokoll adresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangs systemet, og (8) andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologisystemer.

Når du bruker disse generelle data og informasjon, vil ikke% {edwin_buehler} trekke noen konklusjoner om den registrerte. I stedet, denne informasjonen er nødvendig for å (1) levere innholdet på nettstedet vårt riktig, (2) optimalisere innholdet på våre nettsider, så vel som sin annonse, (3) sikre langsiktig levedyktighet av våre informasjonsteknologisystemer og nettsted teknologi, og (4) gi rettshåndhevelse myndigheter med den informasjonen som er nødvendig for straffeforfølgelse i tilfelle av et cyber-angrep. Derfor analyserer% {edwin_buehler} anonymt innsamlede data og informasjon statistisk, med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten i virksomheten vår, og for å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi behandler. De anonyme dataene på serveren loggfilene lagres separat fra alle personlige data gitt av en datasubjekt.

5. registrering på våre nettsider

Den registrerte har muligheten til å registrere seg på nettsiden til kontrolleren med angivelse av personopplysninger. Hvilke personopplysninger som overføres til kontrolleren, avgjøres av den respektive inndatamasken som brukes for registreringen. De personlige data som oppgis av den registrerte blir samlet inn og lagret utelukkende for intern bruk av kontrolleren, og for hans egne formål. Kontrolleren kan be om overføring til én eller flere prosessorer (for eksempel en pakke tjeneste) som også bruker personopplysninger til et internt formål som er knyttet til kontrolleren.

Ved å registrere deg på nettsiden til kontrolleren, er IP-adressen-tildelt av Internett-leverandøren (ISP) og brukes av den registrerte-dato, og tidspunktet for registrering også lagret. Lagringen av disse dataene finner sted på bakgrunn av at dette er den eneste måten å forhindre misbruk av våre tjenester, og, om nødvendig, å gjøre det mulig å undersøke begått lovbrudd. Utstrekning lagringen av disse dataene er nødvendig for å sikre kontrolleren. Disse dataene er ikke gitt videre til tredjeparter med mindre det er en lovbestemt forpliktelse til å formidle dataene, eller hvis overføringen tjener som mål for straffeforfølgelse.

Registrering av den registrerte, med den frivillige indikasjon av personopplysninger, er ment å gjøre det mulig for kontrolleren å tilby den registrerte innhold eller tjenester som bare kan tilbys registrerte brukere på grunn av sakens art. Registrerte personer står fritt til å endre personopplysningene som er angitt under registreringen når som helst, eller for å få dem fullstendig slettet fra datalageret på kontrolleren.

Behandlingsansvarlig skal til enhver tid gi informasjon på forespørsel til hver registrerte om hvilke personopplysninger som er lagret om den registrerte. I tillegg skal behandlingsansvarlig rette eller slette personopplysninger etter anmodning eller indikasjon på den registrerte, så langt det ikke er noen lovbestemte lagrings forpliktelser. Helheten av den ansvarlige ansatte er tilgjengelig for den registrerte i denne sammenheng som kontaktpersoner.

6. abonnement på våre nyhetsbrev

På nettstedet til% {edwin_buehler} får brukerne muligheten til å abonnere på nyhetsbrevet til bedriften vår. Inndatamasken som brukes til dette formålet, bestemmer hvilke personlige data som overføres, samt når nyhetsbrevet bestilles fra kontrolleren.

% {Edwin_buehler} informerer sine kunder og forretningspartnere regelmessig ved hjelp av et nyhetsbrev om bedrifts tilbud. Bedriftens nyhetsbrev kan bare mottas av den registrerte hvis (1) den registrerte har en gyldig e-postadresse og (2) den registrerte registre for nyhetsbrevet shipping. En bekreftelse på e-post vil bli sendt til e-postadressen som er registrert av en data gjenstand for første gang for nyhetsbrev shipping, av juridiske grunner, i den doble opt-in prosedyre. Denne e-postbekreftelsen brukes til å bevise om eieren av e-postadressen som den registrerte har tillatelse til å motta nyhetsbrevet.

Under registreringen for nyhetsbrevet, vi også lagre IP-adressen til datasystemet tildelt av Internett-leverandøren (ISP) og brukes av den registrerte på tidspunktet for registrering, samt dato og klokkeslett for registreringen. Innsamlingen av disse dataene er nødvendig for å forstå (mulig) misbruk av e-postadressen til en data emne på et senere tidspunkt, og det tjener derfor sikte på juridisk beskyttelse av kontrolleren.

Personopplysningene som samles inn som en del av en registrering for nyhetsbrevet, vil kun bli brukt til å sende vårt nyhetsbrev. I tillegg kan abonnenter på nyhetsbrevet bli informert via e-post, så lenge dette er nødvendig for driften av nyhetsbrev tjenesten eller en registrering i spørsmålet, da dette kan være tilfelle i tilfelle endringer i nyhetsbrevet tilbudet, eller i tilfelle av en endring i tekniske forhold. Det blir ingen overføring av personopplysninger innsamlet av nyhetsbrev tjenesten til tredjeparter. Abonnementet på vårt nyhetsbrev kan bli avsluttet av den registrerte når som helst. Samtykke til lagring av personopplysninger, som den registrerte har gitt for forsendelse av nyhetsbrevet, kan tilbakekalles når som helst. For formålet med tilbakekalling av samtykke, en tilsvarende kobling er funnet i hvert nyhetsbrev. Det er også mulig å melde deg ut av nyhetsbrevet når som helst direkte på nettsiden til kontrolleren, eller for å kommunisere dette til kontrolleren på en annen måte.

7. nyhetsbrev-sporing

Nyhetsbrevet for% {edwin_buehler} inneholder såkalte sporingspiksler. En sporings piksel er en miniatyr grafikk som er innebygd i slike e-postmeldinger, og som sendes i HTML-format for å muliggjøre innspilling og analyse av loggfil. Dette gjør at en statistisk analyse av suksess eller fiasko for online markedsføringskampanjer. Basert på den innebygde sporingspikselen kan det hende at% {edwin_buehler} ser om og når en e-postmelding ble åpnet av en data emne, og hvilke koblinger i e-postmeldingen som ble kalt opp av data emner.

Slike personlige data som er samlet inn i sporingspiksler i nyhetsbrevene lagres og analyseres av kontrolleren for å optimalisere frakt av nyhetsbrevet, samt å tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev enda bedre til interessene til dataene Emnet. Disse personopplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjepart. Data personer er til enhver tid berettiget til å tilbakekalle de respektive separate samtykkeerklæringen utstedt ved hjelp av dobbel-opt-in prosedyre. Etter en tilbakekalling, vil disse personlige dataene bli slettet av kontrolleren. % {Edwin_buehler} ser automatisk etter et uttak fra mottak av nyhetsbrevet som en tilbakekalling.

8. kontakt mulighet via nettsiden

Webområdet til% {edwin_buehler} inneholder informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt med bedriften vår, i tillegg til direkte kommunikasjon med oss, som også inkluderer en generell adresse for den såkalte elektroniske e-posten (e-postadresse). Hvis en registrert person kontakter kontrolleren via e-post eller via et kontaktskjema, blir de personlige dataene som overføres av den registrerte, automatisk lagret. Slike personopplysninger som overføres på frivillig basis av en person som er underlagt behandlingsansvarlig, lagres for det formål å behandle eller kontakte den registrerte. Det er ingen overføring av disse personopplysningene til tredjeparter.

9. rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Behandlingsansvarlig skal behandle og lagre personopplysninger om den registrerte bare i den perioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagring, eller så langt som dette er gitt av EUs lovgiver eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som kontrolleren er underlagt.

Hvis lagringsformål ikke er aktuelt, eller hvis en lagringsperiode foreskrevet av den europeiske lovgiver eller en annen kompetent lovgiver utløper, blir personopplysningene rutinemessig blokkert eller slettet i samsvar med juridiske krav.

10. rettighetene til den registrerte

 • a) rett til bekreftelse

  Hver registrerte skal ha rett gitt av EUs lovgivere å få fra kontrolleren bekreftelsen på om eller ikke personopplysninger om ham eller henne blir behandlet. Hvis en registrerte ønsker å benytte seg av denne retten til bekreftelse, kan han eller hun, når som helst, kontakte noen ansatt av kontrolleren.

 • b) rett til tilgang

  Hver registrerte skal ha rett gitt av EUs lovgivere å få fra kontrolleren gratis informasjon om hans eller hennes personlige data som er lagret til enhver tid og en kopi av denne informasjonen. Videre gir de europeiske direktivene og forskriftene den registrerte tilgang til følgende informasjon:

  • formålene med behandlingen;
  • kategoriene av personopplysninger bekymret;
  • mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli utlevert til, spesielt mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner;
  • der det er mulig, den planlagte perioden der personopplysningene vil bli lagret, eller, om ikke mulig, kriteriene som brukes for å bestemme den perioden;
  • eksistensen av retten til å be om fra kontrolleren retting eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandling av personopplysninger om den registrerte, eller å motsette seg slik behandling;
  • eksistensen av retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet;
  • hvor personopplysningene ikke er innhentet fra den registrerte, tilgjengelig informasjon om deres kilde;
  • eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, henvist til i artikkel 22 (1) og (4) i GDPR og, i hvert fall i de tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og forutsett konsekvensene av slike behandling for den registrerte.

  Videre skal den registrerte ha rett til å innhente informasjon om hvorvidt personopplysninger overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Der dette er tilfelle, den registrerte skal ha rett til å bli informert om de nødvendige garantier knyttet til overføringen.

  Hvis en registrerte ønsker å benytte seg av denne retten til tilgang, kan han eller hun, når som helst, kontakte noen ansatt av kontrolleren.

 • c) rett til rettelse

  Hver registrerte skal ha rett gitt av EUs lovgivere å få fra kontrolleren uten unødig forsinkelse korrigering av unøyaktige personopplysninger om ham eller henne. Tatt i betraktning formålene med behandlingen, den registrerte skal ha rett til å få ufullstendige personopplysninger fullført, inkludert ved hjelp av å gi en supplerende uttalelse.

  Hvis en registrerte ønsker å utøve denne retten til korrigering, kan han eller hun, når som helst, kontakte en arbeidstaker av kontrolleren.

 • d) rett til sletting (rett til å bli glemt)

  Hver registrerte skal ha rett gitt av EUs lovgivere å få fra kontrolleren sletting av personopplysninger om ham eller henne uten unødig forsinkelse, og kontrolleren skal ha plikt til å slette personlige data uten unødig forsinkelse der en av følgende grunner gjelder, så lenge behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet.
  • Den registrerte trekker samtykke til hvor behandlingen er basert i henhold til punkt (a) i artikkel 6 (1) av GDPR, eller punkt (a) i artikkel 9 (2) i GDPR, og hvor det er ingen andre juridiske grunnlaget for behandlingen.
  • Den registrerte objekter til behandling i henhold til artikkel 21 (1) av GDPR og det er ingen overordnede legitime grunner for behandling, eller den registrerte objekter til behandling i henhold til artikkel 21 (2) av GDPR.
  • Personopplysningene er behandlet urettmessig.
  • Personopplysningene må slettes for å overholde en rettslig forpliktelse i Unions-eller medlemsstatens lovgivning som behandlingsansvarlig er underlagt.
  • Personopplysningene er samlet inn i forbindelse med tilbudet av informasjonssamfunnstjenester som nevnt i artikkel 8 (1) i GDPR.

  Hvis en av de tidligere nevnte årsakene gjelder, og en registrerte ønsker å be om sletting av personopplysninger som er lagret av% {edwin_buehler}, kan han eller hun, når som helst, kontakte en ansatt på kontrolleren. En ansatt i% {edwin_buehler} skal omgående sørge for at slette forespørselen overholdes umiddelbart.

  Der kontrolleren har gjort personopplysninger offentlig og er forpliktet i henhold til artikkel 17 (1) for å slette personopplysningene, skal kontrolløren, som tar hensyn til tilgjengelig teknologi og kostnadene ved gjennomføringen, iverksette rimelige tiltak, inkludert tekniske tiltak, for å informere andre kontrollere behandler personopplysninger som den registrerte har bedt om sletting av slike kontroller av eventuelle koblinger til, eller kopiere eller replikering av disse personopplysninger, så langt som behandling ikke er nødvendig. En ansatt i% {edwin_buehler} vil ordne de nødvendige tiltakene i enkeltsaker.

 • e) rett til begrensning av behandling

  Hver registrerte skal ha rett gitt av EUs lovgivere å få fra kontrolleren begrensning av behandling der en av følgende gjelder:

  • Nøyaktigheten av personopplysningene er bestridt av den registrerte, for en periode som gjør det mulig for kontrolløren å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysninger og forespørsler i stedet begrensning av deres bruk i stedet.
  • Kontrolleren ikke lenger trenger personopplysninger for formålene med behandlingen, men de er pålagt av den registrerte for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
  • Den registrerte har protesterte på behandling i henhold til artikkel 21 (1) av GDPR påvente av verifisering om den legitime begrunnelse av kontrolleren overstyre de av den registrerte.

  Hvis en av de nevnte vilkår er oppfylt, og en registrerte ønsker å be om begrensning av behandling av personopplysninger som er lagret av% {edwin_buehler}, han eller hun kan når som helst kontakte noen ansatt av kontrolleren. Den ansatte i% {edwin_buehler} vil ordne begrensningen for behandlingen.

 • f) rett til data portabilitet

  Hver registrerte skal ha rett gitt av EUs lovgivere, for å motta personopplysninger om ham eller henne, som ble gitt til en kontrollør, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Han eller hun skal ha rett til å overføre disse dataene til en annen kontrollør uten hindring fra den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, så lenge behandlingen er basert på samtykke i henhold til punkt (a) i artikkel 6 (1) i GDPR eller punkt (a) av AR ticle 9 (2) i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til punkt (b) i artikkel 6 (1) i GDPR, og behandlingen utføres med automatiserte midler, så lenge behandlingen ikke er nødvendig for utførelsen av en oppgave som er utført i offentlig interesse eller i utøvelsen av myndighet som er tildelt den ansvarlige.

  Videre, i utøvelsen av sin rett til data portabilitet i henhold til artikkel 20 (1) av GDPR, den registrerte skal ha rett til å få personopplysninger overføres direkte fra en kontrollør til en annen, der det er teknisk mulig, og når du gjør det gjør ikke påvirke andres rettigheter og friheter negativt.

  For å hevde retten til data portabilitet, kan den registrerte til enhver tid kontakte en ansatt i% {edwin_buehler}.

 • g) rett til å protestere

  Hver registrerte skal ha rett gitt av EUs lovgivere til å protestere, på grunnlag knyttet til hans eller hennes spesielle situasjon, når som helst, til behandling av personopplysninger om ham eller henne, som er basert på punkt (e) eller (f) artikkel 6 (1) av GDPR. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

  % {Edwin_buehler} skal ikke lenger behandle personopplysningene i tilfelle innvending, med mindre vi kan demonstrere tvingende legitime grunner for behandlingen som overstyrer interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte, eller for etablering , utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

  Hvis% {edwin_buehler} behandler personopplysninger for direktemarkedsføringsformål, skal den registrerte ha rett til å protestere når som helst til behandling av personopplysninger om ham eller henne for slik markedsføring. Dette gjelder profilering i den utstrekning det er knyttet til slik direkte markedsføring. Hvis den registrerte objekter til Edwin Bühler til behandling for direktemarkedsføringsformål, vil% {edwin_buehler} ikke lenger behandle personopplysninger for disse formålene.

  I tillegg har den registrerte rett til, på grunnlag knyttet til hans eller hennes spesielle situasjon, å motsette seg behandling av personopplysninger om ham eller henne av% {edwin_buehler} for vitenskapelige eller historiske forskningsformål, eller for statistiske formål henhold til artikkel 89 (1) i GDPR, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført på grunn av offentlig interesse.

  For å utøve retten til å protestere, den registrerte kan kontakte noen ansatt i% {edwin_buehler}. I tillegg er den registrerte gratis i sammenheng med bruken av informasjonssamfunnstjenester, og uavhengig av direktiv 2002/58/EC, å bruke hans eller hennes rett til å protestere ved automatiserte midler ved hjelp av tekniske spesifikasjoner.

 • h) automatisert individuell beslutningstaking, inkludert profilering

  Hver registrerte skal ha rett gitt av EUs lovgivere ikke å være gjenstand for en avgjørelse basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir juridiske virkninger om ham eller henne, eller tilsvarende betydelig påvirker ham eller henne, som lenge beslutningen (1) ikke er nødvendig for inngåelse av, eller utførelsen av, en kontrakt mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig, eller (2) er ikke autorisert av Union eller medlemsstatens lov som kontrolleren er underlagt og som også fastsetter egnede vstandsmålin for å ivareta den registrerte rettigheter og friheter og legitime interesser, eller (3) er ikke basert på den registrerte uttrykkelige samtykke.

  Hvis avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå, eller utførelsen av, en kontrakt mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig, eller (2) den er basert på den registrerte uttrykkelige samtykke, skal% {edwin_buehler} iverksette egnede tiltak for å beskytte datasubjekt rettigheter og friheter og legitime interesser, minst rett til å få menneskelig inngripen på den delen av kontrolleren, for å uttrykke hans eller hennes synspunkt og bestride beslutningen.

  Hvis den registrerte ønsker å utøve rettighetene som gjelder automatisert individuell beslutningstaking, kan han eller hun, når som helst, kontakte en ansatt i% {edwin_buehler}.

 • i) rett til å trekke tilbake samtykke fra personvern

  Hver registrerte skal ha rett gitt av EUs lovgivere til å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av hans eller hennes personlige data til enhver tid.

  Hvis den registrerte ønsker å utøve retten til å trekke tilbake samtykket, kan han eller hun, når som helst, kontakte en ansatt i% {edwin_buehler}.

11. data beskyttelse bestemmelser om anvendelse og bruk av Google AdSense

På denne nettsiden, kontrolleren har integrert Google AdSense. Google AdSense er en online service hvilke innrømmer plasseringen av reklamen opp på tredje-parti steder. Google AdSense er basert på en algoritme som velger annonser som vises på tredjepartsnettsteder for å matche med innholdet på den respektive tredjepartsnettsted. Google AdSense tillater en interessebasert målretting av Internett-brukeren, som er implementert ved hjelp av å generere individuelle brukerprofiler.

Operatørselskapet av Googles AdSense-komponenten er Alphabet Inc., 1600 amfiteater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Googles AdSense-komponenten er integreringen av annonser på våre nettsider. Google AdSense plasserer en cookie på informasjonsteknologi system av den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart ovenfor. Med innstillingen av cookie, er Alphabet Inc. aktivert for å analysere bruken av nettstedet vårt. Med hver samtale opp til en av de enkelte sidene på denne nettsiden, som drives av kontrolleren og inn i hvilken en Google AdSense komponent er integrert, nettleseren på informasjonsteknologi system av den registrerte vil automatisk sende data via Google AdSense komponent i den hensikt å online annonsering og oppgjør av provisjoner til Alphabet Inc. I løpet av denne tekniske prosedyren, Enterprise Alphabet Inc. gevinster kunnskap om personopplysninger, slik som IP-adressen til den registrerte, som serverer Alphabet Inc., blant annet å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk og deretter opprette Provisjons oppgjør.

Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, hindre innstillingen av informasjonskapsler gjennom vår nettside når som helst ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes og dermed permanent nekte innstillingen av cookies. En slik justering til nettleseren som brukes vil også hindre Alphabet Inc. fra å sette en cookie på informasjonsteknologi system av den registrerte. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er i bruk av Alphabet Inc., slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

Videre, Google AdSense likeledes bruker så-alarmert oppsporer pixels. En sporings piksel er en miniatyr grafikk som er innebygd i websider for å aktivere en logg fil innspilling og en loggfilanalyse som en statistisk analyse kan utføres gjennom. Basert på den innebygde sporingspiksler, Alphabet Inc. er i stand til å avgjøre om og når et nettsted ble åpnet av en data emne, og hvilke koblinger ble klikket på av den registrerte. Sporing piksler tjene, blant annet å analysere flyten av besøkende på et nettsted.

Gjennom Google AdSense, personlige data og informasjon, som også inkluderer IP-adressen, og er nødvendig for innsamling og regnskap av de viste annonser-overføres til Alphabet Inc. i USA. Disse personopplysningene vil bli lagret og behandlet i USA. The Alphabet Inc. kan avsløre de innsamlede personopplysninger gjennom denne tekniske prosedyren til tredjepart.

Google AdSense er videre forklart under følgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

Google AdSense Google Policies

Some used cookies: vinum_key => session key, locale => your language, cookiebar => CookieAllowed _cfduid CloudFlare cookie for identifying individual visitors privately

12. betalingsmetode: data beskyttelse bestemmelser om bruken av% {payment_service} som en betalingsbehandler

På denne nettsiden, kontrolleren har integrert% {payment_service} komponenter. % {payment_service} er en leverandør av elektroniske betalingstjenester som tillater kjøp på en konto eller en fleksibel avdragsbetaling. % {payment_service} tilbyr også andre tjenester, for eksempel kjøperbeskyttelse og identitets-eller kredittverdighet sjekker.

Operasjons firmaet for% {payment_service} er% {payment_service}% {payment_service_address}

Hvis den registrerte velger "kjøp på konto" eller "avdrag kjøp" under bestillingsprosessen i vår nettbutikk som et betalingsalternativ, dataene i den registrerte blir automatisk overført til% {payment_service}. Ved å velge ett av disse betalingsalternativene, den registrerte samtykker til denne overføringen av personopplysninger som kreves for behandling av faktura eller avdrag kjøp, eller identitet og kredittverdighet sjekker.

De personlige data som overføres til% {payment_service} er vanligvis først etter navn, adresse, fødselsdato, kjønn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer, samt andre data som er nødvendige for behandling av en faktura eller avdrag kjøp. Behandlingen av kjøpskontrakten krever også slike personopplysninger, som er i forbindelse med den aktuelle bestillingen. Spesielt utveksling av betalingsinformasjon som bank detaljer, kortnummer, dato for gyldighet og CVC-kode, Kumulativ nummer, varenummer, data om varer og tjenester, priser og avgifter, informasjon om den forrige kjøps atferden eller andre detaljer om økonomiske situasjonen til den registrerte.

Formålet med overføringen av dataene er spesielt identifikasjons sjekken, Betalingsadministrasjon, andfraud forebygging. Kontrolleren skal gi% {payment_service} med personlige data, spesielt hvis en legitim interesse i overføringen eksisterer. Personopplysningene som utveksles mellom% {payment_service} og den registrerte databehandlingen, skal overføres av% {payment_service} til økonomiske instanser. Denne overføringen er ment for identitets-og kredittverdighet sjekker.

% {payment_service} skal også formidle personopplysningene til tilknyttede selskaper (% {payment_service} grupper) og tjenesteleverandører eller underleverandører så langt dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser eller for å behandle dataene i ordren.

% {payment_service} samler inn og bruker data og informasjon om den tidligere betalings atferden til den registrerte samt Sannsynlighets verdier for deres oppførsel i fremtiden (såkalt scoring) for å avgjøre om begrunnelsen, implementeringen eller avslutningen av en kontraktsforhold. Beregningen av scoring er utført på grunnlag av vitenskapelig anerkjente matematiske-statistiske metoder.

Den registrerte er i stand til å tilbakekalle samtykke til håndtering av personopplysninger til enhver tid fra% {payment_service}. En opphevelse skal ikke ha noen innvirkning på personopplysninger som må behandles, brukes eller overføres i samsvar med (kontraktsmessig) betalingsbehandling.

De gjeldende databeskyttelses bestemmelsene i% {payment_service} kan hentes under% {payment_service_privacy}.

13. rettslig grunnlag for behandlingen

Art. 6 (1) tent. en GDPR fungerer som det rettslige grunnlaget for behandling av operasjoner som vi innhenter samtykke til for et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part, slik tilfellet er, for eksempel ved behandling av operasjoner er nødvendig for levering av varer eller for å yte en annen tjeneste, er behandlingen basert på Artikkel 6 (1) tent. b GDPR. Det samme gjelder for slik behandling operasjoner som er nødvendige for å gjennomføre pre-kontraktsmessige tiltak, for eksempel i tilfelle av henvendelser om våre produkter eller tjenester. Er vårt selskap underlagt en rettslig forpliktelse som behandling av personopplysninger er nødvendig, for eksempel for oppfyllelsen av skatteforpliktelser, er behandlingen basert på Art. 6 (1) tent. c GDPR. I sjeldne tilfeller kan behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å beskytte de vitale interessene til den registrerte eller av en annen fysisk person. Dette vil være tilfelle, for eksempel hvis en besøkende ble skadet i vårt selskap og hans navn, alder, helseforsikring data eller annen viktig informasjon måtte sendes videre til en lege, sykehus eller annen tredjepart. Da behandlingen ville være basert på Art. 6 (1) tent. d GDPR. Til slutt, behandling operasjoner kan være basert på artikkel 6 (1) tent. f GDPR. Dette rettslige grunnlaget brukes til å behandle operasjoner som ikke dekkes av noen av de ovennevnte rettslige grunner, hvis behandling er nødvendig for formålene med legitime interesser i vårt selskap eller av en tredjepart, unntatt der slike interesser er overstyres av interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter i den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger. Slike prosesseringsoperasjoner er spesielt tillatt fordi de er spesielt nevnt av EUs lovgiver. Han mente at en legitim interesse kan antas hvis den registrerte er en klient av kontrolleren (Recital 47 setning 2 GDPR).

14. de legitime interessene til behandlingsansvarlig eller av en tredjepart

Når behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6 (1) opplyst. f GDPR vår legitime interesse er å utføre vår virksomhet i favør av trivsel for alle våre ansatte og aksjonærene.

15. periode der personopplysningene vil bli lagret

Kriteriene som brukes til å bestemme perioden for lagring av personopplysninger er den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden. Etter utløpet av denne perioden, de tilsvarende dataene blir rutinemessig slettet, så lenge det ikke lenger er nødvendig for oppfyllelsen av kontrakten eller initiering av en kontrakt.

16. levering av personopplysninger som lovbestemte eller kontraktsmessige krav; Krav nødvendig å inngå en kontrakt; Plikten til den registrerte å gi personopplysninger; mulige konsekvenser av unnlatelse av å gi slike data

Vi klargjør at levering av personopplysninger er delvis pålagt ved lov (f.eks. skatteregler) eller kan også være et resultat av kontraktsbestemmelser (f.eks. informasjon om kontrakts partneren). Noen ganger kan det være nødvendig å inngå en kontrakt som den registrerte gir oss personopplysninger, som senere må behandles av oss. Den registrerte er, for eksempel, forpliktet til å gi oss personopplysninger når selskapet signerer en kontrakt med ham eller henne. Den ikke-levering av personopplysninger ville ha konsekvensen at kontrakten med den registrerte ikke kunne avsluttes. Før personlige data er gitt av den registrerte, den registrerte må kontakte noen ansatt. Den ansatte klargjør til den registrerte om bestemmelsen av personopplysninger er pålagt ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for inngåelse av kontrakten, om det er en forpliktelse til å gi personopplysninger og konsekvensene av ikke-levering av personopplysningene.

17. eksistensen av automatisert beslutningstaking

Som ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutningstaking eller profilering.

Disse retningslinjene for personvern har blitt generert av den personvernpolicy generator av Eksterne data beskyttelse offiserer som ble utviklet i samarbeid medMedia Law Lawyers fra WBS-LAW.