Privatlivspolitik

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databehandling er en særlig høj prioritet for styring af% {edwin_buehler}. Brug af internetsiderne til% {edwin_buehler} er mulig uden nogen indikation af personlige data; Hvis en registreret imidlertid ønsker at bruge specielle virksomhedstjenester via vores websted, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovmæssigt grundlag for sådan behandling, får vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til en registreret skal altid være i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landsspecifikke databeskyttelse regler, der gælder for% {edwin_buehler}. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

Som controller har% {edwin_buehler} implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Imidlertid kan internetbaserede dataoverførsler i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse er muligvis ikke garanteret. Af denne grund er alle registrerede frit at overføre personlige data til os på alternative måder, f.eks. telefonisk.

1. Definitioner

Datasikkerhedserklæringen for% {edwin_buehler} er baseret på de vilkår, som den europæiske lovgiver har brugt til vedtagelse af den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi først forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende vilkår:

 • a) Personlige data

  Med personlige data forstås enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 • b) Den registrerede

  Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c) Behandling

  Behandling er enhver handling eller sæt af operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personlige data, uanset om de er automatiserede, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

 • d) Begrænsning af behandlingen

  Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

 • e) Profilering

  Med profilering forstås enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til evaluering af visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstation på arbejdspladsen, økonomiske situation, sundhed, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at de personlige data ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • g) Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen

  Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, den offentlige myndighed, agenturet eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet og midlerne til behandlingen af personoplysninger; når formålet og midlerne til en sådan behandling bestemmes af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for dens udnævnelse fastsættes af EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning.

 • h) Processor

  Processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

 • i) Modtager

  Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som de personlige data videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en særlig undersøgelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere; behandlingen af disse data af disse offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

 • j) Tredjepart

  Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, behandleren og personer, der under den direkte myndighed fra den registeransvarlige eller behandleren er autoriseret til at behandle personoplysninger.

  Uservoice
  For at komme med forslag til nye funktioner eller ideer bruger vi følgende service fra UserVoice, Inc., 121 2nd Street, 4. Stock, San Francisco, CA 94105 uservoice.com
  Detaljer om, hvordan du håndterer dine data, findes under følgende link http://uservoice.com/privacy.

  Mailgun
  For at sende dig e-mails eller nyhedsbrev bruger vi mailgun. Mailgun Technologies, Inc., 548 Market St. #43099, San Francisco, CA 94104, mailgun.com
  Detaljer om, hvordan du håndterer dine data, findes under følgende link https://www.mailgun.com/privacy-policy.

 • k) Samtykke

  Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af den registreredes ønsker, ved hvilken han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling betyder enighed til behandlingen af personoplysninger, der vedrører ham eller hende. .

2. Navn og adresse på controller

Controller med henblik på den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove, der finder anvendelse i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser i forbindelse med databeskyttelse, er:

Kontakt adresse

Edwin Bühler
Op de Berg 27
41849 Wassenberg
Tyskland
Phone
www.codex-vinum.de
www.codex-vinum.com
www.vinopedia.de
www.wine-software.net
UstId

3. Cookies

Internetsiderne til% {edwin_buehler} bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. En cookie-id er en unik identifikation af cookien. Det består af en karakterstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, som cookien blev gemt i. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den individuelle browser til datatemnet fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Gennem brug af cookies kan% {edwin_buehler} give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være muligt uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationerne og tilbudene på vores websted optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores webstedsbrugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. Webstedsbrugeren, der bruger cookies, f.eks. behøver ikke at indtaste adgangsdata hver gang webstedet åbnes, fordi dette overtages af webstedet, og cookien gemmes således på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbskurv i en online shop. Onlinebutikken husker de artikler, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies gennem vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan derfor permanent nægte indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke sikkert, at alle funktioner på vores websted kan bruges helt.

4. Indsamling af generelle data og information

Hjemmesiden til% {edwin_buehler} indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system åbner webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverlogfilerne. Samlet kan være (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der bruges af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henvisere), (4) sub -websteder, (5) dato og klokkeslæt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyder af adgangssystemet og (8) andre lignende data og information, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Når du bruger disse generelle data og oplysninger, drager% {edwin_buehler} ikke nogen konklusioner om den registrerede. Tværtimod er denne information nødvendig for (1) at levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted såvel som dets annonce, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og webstedsteknologi og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafforfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer% {edwin_buehler} anonymt indsamlede data og information statistisk med det formål at øge vores virksomheds databeskyttelse og datasikkerhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data for serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data leveret af en registreret.

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på controllerens websted med angivelse af personoplysninger. Hvilke personlige data, der transmitteres til controlleren, bestemmes af den respektive inputmaske, der bruges til registreringen. De personoplysninger, der indtastes af den registrerede, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af controlleren og til hans eget formål. Controlleren kan anmode om overførsel til en eller flere processorer (for eksempel en pakkeydelse), der også bruger personlige data til et internt formål, som kan tilskrives controller.

Ved at registrere på controllerens websted gemmes også IP-adressen - tildelt af internetudbyder (ISP) og brugt af den registrerede - dato og tidspunkt for registreringen. Opbevaring af disse data foregår på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester, og om nødvendigt at gøre det muligt at efterforske begået lovovertrædelse. For så vidt er lagring af disse data nødvendig for at sikre controlleren. Disse data videresendes ikke til tredjepart, medmindre der er en lovpligtig forpligtelse til at videregive dataene, eller hvis overførslen tjener målet til strafforfølgning.

Registreringen af den registrerede med frivillig angivelse af personoplysninger er beregnet til at gøre det muligt for den registeransvarlige at tilbyde det registrerede indhold eller de tjenester, der kun kan tilbydes registrerede brugere på grund af arten af det aktuelle spørgsmål. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er specificeret under registreringen, eller til at få dem helt slettet fra den registeransvarlige.

Den registeransvarlige skal til enhver tid give oplysninger på anmodning til hver enkelt registreret om, hvilke personlige data der er gemt om den registrerede. Derudover skal den registeransvarlige korrigere eller slette personoplysninger efter anmodning eller indikation af den registrerede, for så vidt der ikke er nogen lovpligtige opbevaringsforpligtelser. Hele controllers medarbejdere er tilgængelige for den registrerede i denne henseende som kontaktpersoner.

6. Abonnement på vores nyhedsbreve

På webstedet til% {edwin_buehler} får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Den inputmaske, der bruges til dette formål, bestemmer, hvilke personlige data der transmitteres, samt når nyhedsbrevet bestilles fra controlleren.

% {edwin_buehler} informerer regelmæssigt sine kunder og forretningspartnere ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud. Virksomhedens nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse og (2) den registrerede registrerer for forsendelsen af nyhedsbrevet. En bekræftelses-e-mail vil blive sendt til den e-mail-adresse, der er registreret af en registreret person for første gang for nyhedsbrevforsendelse af juridiske grunde i dobbeltoptillingsproceduren. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at bevise, om ejeren af e-mail-adressen som den registrerede er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.

Under registreringen til nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der er tildelt af internetudbyder (ISP) og brugt af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at forstå (mulig) misbrug af e-mail-adressen på en registreret på et senere tidspunkt, og det tjener derfor målet om den juridiske beskyttelse af den registeransvarlige.

De personlige data indsamlet som en del af en registrering til nyhedsbrevet bruges kun til at sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret pr. E-mail, så længe dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevtjenesten eller en aktuel registrering, da dette kan være tilfældet i tilfælde af ændringer af nyhedsbrevet, eller i tilfælde af ændringer i tekniske omstændigheder. Der vil ikke være nogen overførsel af personlige data indsamlet af nyhedsbrevstjenesten til tredjepart. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan afsluttes af den registrerede til enhver tid. Samtykke til lagring af personoplysninger, som den registrerede har givet til forsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevet til enhver tid direkte på controllerens websted eller at kommunikere dette til controlleren på en anden måde.

7. Nyhedsbrev-sporing

Nyhedsbrevet til% {edwin_buehler} indeholder såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniatyrgrafik, der er indlejret i sådanne e-mails, der sendes i HTML-format for at muliggøre registrering af logfiler og analyse. Dette muliggør en statistisk analyse af succes eller fiasko med online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan% {edwin_buehler} se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen blev kaldt op af registrerede.

Sådanne personlige data, der er indsamlet i sporingspixelene indeholdt i nyhedsbreve, gemmes og analyseres af controlleren for at optimere forsendelsen af nyhedsbrevet samt til at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personlige oplysninger videregives ikke til tredjepart. De registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde den respektive separate erklæring om samtykke udstedt ved hjælp af dobbeltopt-in-proceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personlige data blive slettet af controlleren. % {Edwin_buehler} betragter automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Kontakt mulighed via hjemmesiden

Hjemmesiden til% {edwin_buehler} indeholder oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed såvel som direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske mail (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter controlleren via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der transmitteres af den registrerede, automatisk. Sådanne personlige data, der transmitteres på frivillig basis af en registreret person til databehandleren, lagres med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der overføres ikke disse personlige data til tredjepart.

9. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den registeransvarlige skal kun behandle og lagre den registrerede personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for at nå formålet med opbevaring, eller for så vidt dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller forskrifter, som den registeransvarlige er underlagt til.

Hvis opbevaringsformålet ikke finder anvendelse, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovkrav.

10. Den registreredes rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige bekræftelse af, om personoplysninger om ham eller hende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne bekræftelsesret, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

 • b) Ret til adgang

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente fra den registeransvarlige gratis oplysninger om hans eller hendes personlige data, der er lagret til enhver tid og en kopi af disse oplysninger. Endvidere giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • formålet med behandlingen
  • de pågældende personoplysninger;
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
  • hvor det er muligt, den planlagte periode, som personoplysningerne skal gemmes for, eller, hvis ikke muligt, kriterierne, der er anvendt til at bestemme denne periode;
  • eksistensen af retten til at anmode fra den registeransvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger vedrørende den registrerede eller at gøre indsigelse mod sådan behandling
  • eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • hvor de personlige data ikke indsamles fra den registrerede, tilgængelige oplysninger om deres kilde;
  • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, jf. artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR, og i det mindste i disse tilfælde meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og de forventede konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.

  Den registrerede skal endvidere have ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de passende sikkerhedsforholdsregler i forbindelse med overførslen.

  Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til adgang, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos controlleren.

 • c) Ret til korrektion

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at udfylde ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til afhjælpning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

 • d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente fra den registeransvarlige sletning af personoplysninger vedrørende ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, når en af følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde behandlet.
  • Den registrerede trækker tilbage samtykke, som behandlingen er baseret på i artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden retlig grund til behandlingen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
  • De personlige data er ulovligt behandlet.
  • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse i EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne er indsamlet i forhold til tilbudet om informationssamfundstjenester, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

  Hvis en af de ovennævnte grunde finder anvendelse, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personlige data, der er gemt af% {edwin_buehler}, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren. En medarbejder i% {edwin_buehler} skal straks sikre, at anmodningen om sletning bliver overholdt med det samme.

  Hvis den registeransvarlige har offentliggjort personoplysninger og er forpligtet i henhold til artikel 17, stk. 1, til at slette personoplysningerne, tager den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og omkostningerne ved implementeringen rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre controllere, der behandler de personoplysninger, som den registrerede har anmodet om sletning af sådanne controllere af links til, eller kopi eller replikation af disse personoplysninger, for så vidt behandling ikke er påkrævet. En medarbejder i% {edwin_buehler} arrangerer de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

 • e) Ret til begrænsning af behandling

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige en begrænsning af behandlingen, når et af følgende gælder:

  • Den person, der registreres, bestrides af personoplysningernes nøjagtighed i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af de personlige data.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysninger og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug i stedet.
  • Den registeransvarlige har ikke længere brug for de personlige data med henblik på behandlingen, men de kræves af den registrerede til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verifikationen, om den legitime begrundelse for den registeransvarlige tilsidesætter den registreredes.

  Hvis en af de førnævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personlige data, der er gemt af% {edwin_buehler}, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren. Medarbejderen i% {edwin_buehler} arrangerer begrænsningen af behandlingen.

 • f) Ret til dataportabilitet

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at modtage de personlige oplysninger om ham eller hende, som blev leveret til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at overføre disse data til en anden registeransvarlig uden hindring fra den registeransvarlige, som personoplysningerne er leveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR eller artikel 9, stk. 2, i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen udføres med automatiserede midler, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller for udøvelsen af en officiel myndighed, der er tillagt den registeransvarlige.

  Ved udøvelse af sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, har den registrerede ret til at overføre personlige data direkte fra en controller til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gør det påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

  For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder i% {edwin_buehler}.

 • g) Ret til indsigelse

  Hver registreret har den ret, der er givet af den europæiske lovgiver til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, til behandling af personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på litra e) eller (f). ) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  % {edwin_buehler} behandler ikke længere personoplysninger i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

  Hvis% {edwin_buehler} behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder for profilering, i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod Edwin Bühler mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil% {edwin_buehler} ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Den registrerede har endvidere ret til, af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af% {edwin_buehler} til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til Artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til almenheden.

  For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i% {edwin_buehler}. Derudover er den registrerede gratis i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58 / EF til at bruge hans eller hendes ret til at indvende på automatiserede måder ved hjælp af tekniske specifikationer.

 • h) Automatiseret individuel beslutningstagning, inklusive profilering

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, der har retlige virkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende, så længe beslutningen (1) er ikke nødvendigt for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en datacontroller, eller (2) er ikke autoriseret i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og som også lægger ned passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) er ikke baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en datacontroller, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal% {edwin_buehler} implementere passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den registeransvarlige, til at udtrykke sit synspunkt og bestride beslutningen.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i% {edwin_buehler}.

 • i) Ret til at tilbagekalde samtykke til databeskyttelse

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at trække sit eller hans samtykke til behandling af hans eller hendes personlige data til enhver tid tilbage.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække tilladelsen tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder i% {edwin_buehler}.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google AdSense

På dette websted har controlleren integreret Google AdSense. Google AdSense er en onlinetjeneste, der tillader placering af reklame på tredjepartswebsteder. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger annoncer, der vises på tredjepartswebsteder, så de passer til indholdet på det respektive tredjepartswebsted. Google AdSense tillader en interessebaseret målretning af internetbrugeren, der implementeres ved hjælp af generering af individuelle brugerprofiler.

Driftsselskabet for Googles AdSense-komponent er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Googles AdSense-komponent er integration af annoncer på vores websted. Google AdSense placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af cookies forklares ovenfor. Med indstillingen af cookien er Alphabet Inc. aktiveret til at analysere brugen af vores websted. Ved hver opkald til en af de individuelle sider på dette internetside, der betjenes af controlleren, og hvori en Google AdSense-komponent er integreret, sender internetbrowser på den registrerede informationsteknologisystem automatisk data via Google AdSense-komponent med det formål online-annoncering og afvikling af provisioner til Alphabet Inc. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Alphabet Inc. viden om personlige data, såsom IP-adressen til den registrerede, der tjener Alphabet Inc. blandt andet at forstå besøgende og kliks oprindelse og derefter oprette kommissionsafviklinger.

Den registrerede kan som anført ovenfor forhindre indstilling af cookies gennem vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed benægter indstillingen af cookies permanent. En sådan justering af den anvendte internetbrowser forhindrer også Alphabet Inc. i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er i brug af Alphabet Inc., slettes når som helst via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover bruger Google AdSense også såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniatyrgrafik, der er indlejret i websider for at muliggøre en logfiloptagelse og en logfilanalyse, gennem hvilken en statistisk analyse kan udføres. Baseret på de indlejrede sporingspixels er Alphabet Inc. i stand til at bestemme, om og hvornår et websted blev åbnet af en registreret, og hvilke links der blev klikket på af den registrerede. Sporingspixels tjener blandt andet til at analysere strømmen af besøgende på et websted.

Gennem Google AdSense overføres personlige data og oplysninger - som også inkluderer IP-adressen og er nødvendige for indsamling og bogføring af de viste annoncer - til Alphabet Inc. i USA. Disse personlige oplysninger gemmes og behandles i USA. Alphabet Inc. kan videregive de indsamlede personlige data gennem denne tekniske procedure til tredjepart.

Google AdSense forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/intl/da/adsense/start/.

Google AdSense Google Policies

Some used cookies: vinum_key => session key, locale => your language, cookiebar => CookieAllowed _cfduid CloudFlare cookie for identifying individual visitors privately

12. Betalingsmetode: Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af% {payment_service} som betalingsprocessor

På dette websted har controlleren integreret% {betaling_service} komponenter. % {Payment_service} er en online betalingstjenesteudbyder, der tillader køb på en konto eller en fleksibel afbetaling. % {Payment_service} tilbyder også andre tjenester, såsom køberbeskyttelse og identitet eller kreditværdighedskontrol.

Driftsselskabet i% {payment_service} er% {payment_service}% {payment_service_address}

Hvis den registrerede vælger "køb på konto" eller "køb af afdrag" under bestillingsprocessen i vores online shop som betalingsmulighed, overføres den registreredes data automatisk til% {betaling_service}. Ved at vælge en af disse betalingsmuligheder accepterer den registrerede denne transmission af personlige data, der kræves til behandling af faktura eller afbetalingskøb, eller identitet og kreditværdighedskontrol.

De personlige data, der overføres til% {payment_service} er normalt First, efternavn, adresse, fødselsdato, køn, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer samt andre data, der er nødvendige for behandlingen af en faktura eller afbetaling køb. Behandlingen af købekontrakten kræver også sådanne personlige data, der er i forbindelse med den respektive ordre. Især udveksling af betalingsoplysninger såsom bankoplysninger, kortnummer, gyldighedsdato og CVC-kode, kumulativt nummer, varenummer, data om varer og tjenester, priser og skatter, oplysninger om den forrige købsadfærd eller andre detaljer om Den registreredes økonomiske situation.

Formålet med transmission af dataene er især identifikationskontrol, betalingsadministration og forebyggelse af svig. Controlleren skal give% {betaling_service} personlige data, især hvis der foreligger en legitim interesse i transmissionen. De personlige data, der udveksles mellem% {betaling_service} og den registrerede til databehandlingen, overføres med% {betaling_service} til økonomiske agenturer. Denne transmission er beregnet til identitetskontrol og kreditværdighedskontrol.

% {payment_service} videregiver også personoplysninger til tilknyttede virksomheder (% {payment_service} gruppe) og tjenesteudbydere eller underleverandører, så vidt dette er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller for at behandle dataene i ordren.

% {payment_service} indsamler og bruger data og oplysninger om den registreredes tidligere betalingsadfærd samt sandsynlighedsværdier for deres opførsel i fremtiden (såkaldt score) for at beslutte en begrundelse, implementering eller opsigelse af et kontraktligt forhold. Beregningen af score foretages på grundlag af videnskabeligt anerkendte matematiske-statistiske metoder.

Den registrerede kan til enhver tid tilbagekalde samtykke til håndtering af personlige data fra% {betaling_service}. En tilbagekaldelse har ingen indflydelse på personoplysninger, der skal behandles, bruges eller transmitteres i overensstemmelse med (kontraktmæssig) betalingsbehandling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser i% {Payment_service} kan muligvis hentes under% {Payment_service_privacy}.

13. Retsgrundlag for behandlingen

Kunst. 6 (1) tændt. en GDPR fungerer som det juridiske grundlag for behandling af operationer, som vi får tilladelse til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. Er tilfældet, når behandlingsoperationer er nødvendige for levering af varer eller for at levere en anden service, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra. b GDPR. Det samme gælder for sådanne forarbejdningsoperationer, der er nødvendige for at gennemføre forudgående kontraktforhold, for eksempel i tilfælde af forespørgsler angående vores produkter eller tjenester. Er vores firma underlagt en juridisk forpligtelse, hvormed behandling af personoplysninger kræves, såsom for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på Art. 6 (1) tændt. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende blev såret i vores virksomhed, og hans navn, alder, sundhedsforsikringsdata eller andre vigtige oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Derefter ville behandlingen være baseret på art. 6 (1) tændt. d GDPR. Endelig kunne forarbejdningsoperationer være baseret på artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR. Dette retsgrundlag bruges til behandling af operationer, som ikke er dækket af nogen af ovennævnte juridiske grunde, hvis behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vores firma forfølger eller af en tredjepart, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af interesserne. eller grundlæggende rettigheder og friheder hos den registrerede, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne forarbejdningsoperationer er især tilladte, fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at der kunne antages en legitim interesse, hvis den registrerede er en klient hos den registeransvarlige (betragtning 47 sætning 2 GDPR).

14. De legitime interesser forfulgt af den registeransvarlige eller af en tredjepart

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR vores legitime interesse er at udføre vores forretning til fordel for alle vores medarbejdere og aktionærer.

15. Periode, hvor personoplysningerne gemmes i

Kriterierne, der bruges til at bestemme lagringsperioden for personoplysninger, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af en kontrakt.

16. Levering af personoplysninger som lovmæssigt eller kontraktligt krav; Krav, der er nødvendige for at indgå en kontrakt; Den registreredes forpligtelse til at levere personoplysninger; mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

Vi præciserer, at tilvejebringelse af personoplysninger delvis er påkrævet af lovgivningen (f.eks. Skatteregler) eller også kan være resultatet af kontraktlige bestemmelser (f.eks. Oplysninger om den kontraktlige partner). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personlige data, som derefter skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personlige data, når vores firma underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysninger ville have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås. Inden den registrerede leveres personoplysninger, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen præciserer for den registrerede, om levering af personoplysninger er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysninger og konsekvenserne af manglende levering af det personlige data.

17. Eksistens af automatiseret beslutningstagning

Som et ansvarligt firma bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger er genereret af Privacy Policy Generator af Eksterne databeskyttelsesansvarlige der blev udviklet i samarbejde medMedia Law Lawyers fra WBS-LAW.