רשימת השינויים

 ‏גירסה‏ תאריך ‏משך קטגוריה תגיות Title
0.15.0 2020-01-1 00:00 שחרר Beta   Developing   Wine Browser   Admin   Classifcations   Sylvester 🎉 Release
0.14.0 2019-12-24 12:00 שחרר Beta   Developing   Wine Browser   Static Pages   Christmas 🎄 Release
0.13.0 2019-12-21 16:22 אופטימיזציה Beta   Wine Browser   Improved Database Access
0.12.16 2019-12-12 19:14 תקן Beta   Developing   Wine Browser   Fixed Wine Browser
0.12.12 2019-12-2 12:22 עדכון Beta   Developing   Preferences   Import   Support   📚 Knowledge Base
0.12.3 2019-11-19 17:43 שיפור Beta   Developing   Preferences   Currency Change 💶 💷 💵 💴
0.12.2 2019-11-18 20:18 שיפור Beta   Developing   Dashboard   Statistics   Improved Statistics
0.12.0 2019-11-12 14:28 חדש Beta   Developing   Searching   Dashboard   Wine Browser   Admin   Statistics   Improved charts
0.11.0 2019-10-31 13:57 שחרר Beta   Developing   Wine Browser   Halloween 🎃 Release
0.10.5 2019-10-27 08:20 תקן Beta   Developing   Searching   Dashboard   Wine List   Fixed a wine search issue
0.10.3 2019-10-24 06:13 שיפור Beta   Developing   Maturity filter
0.10.1 2019-09-21 17:42 חדש Bottles to racks
0.9.2 2019-07-15 08:56 תקן Beta   Developing   Wine   Producer   Wine Producer Issue
0.9.1 2019-07-12 12:09 תקן Beta   Developing   Searching   Fixed a wine search issue
0.9.0 2019-07-10 08:44 חדש Beta   Developing   Searching   Wine search filter
תגובה  חדש  תקן  שיפור  אופטימיזציה  עדכון  שחרר  הוסר  מכירות קרבות  פרמיום